Κατηγορία: Ψ

Ψισ’νός:

Χθεσινοβραδινός.

Τι θα φάμι για βράδ’; ψισ’νό φαί θα φάμι, αφού δε τό’φαγαμι ιψές!

Ψ’χούδια:

Ο άρτος που δίνεται στα μνημόσυνα.

Πάρτε ψ’χούδια να σχωρέσιτι τούν μακαρίτ’.

error: Content is protected !!