Κατηγορία: Φ

Φλέτρας:

Νυχτοπεταλούδα.

Επειδή αυτό το έντομο πετάει εδώ και κεί σαν τρελλό, και έλκεται απο λάμπες και πετάει συνεχώς γύρω τους, γι αυτό τον λόγο η λέξη φλέτρας χρησιμοποιείται και σαν χαρακτηρισμός για κάποιον πού έχει το ακαταλόγιστο.

Άμα είσι φλέτρας ισύ δι σ’ φταίου ιγώ.

Φλοέρας:

Αυτός που λέει και κάνει ανοησίες.

Τι τ’δίν’ς σιουμασία; είνι ντίπ φλουέρας.

error: Content is protected !!