Κατηγορία: Στερεότυπες Ρουμελιώτικες Εκφράσεις & Λέξεις

Κλείδωσι τη πουόρτα μη μπεί κανιένας μιέσα κι μας κάνε νοικοκύρ’δες:

Εφιστώ την προσοχή, και παίρνω μέτρα προστασίας για τυχόν διάρρηξη ιδιοκτησίας.

 

-Τα άφκα τα λπτά απάν στού τραπιέζ.

– Κλείδουσι τη πουόρτα μη μπεί κανιένας μιέσα κι μας κάνι νοικουκύρ’δες, κι κρύφτα τα λπτά μη τα γλέπ ου ιένας κι ου άλλους.

Να πιαστείς απ’ την κρικέλα:

Να βρείς μια σταθερή θέση εργασίας. Συνήθως στο δημόσιο και πάντα με διαμεσολάβηση (μέσον).

Κοίτα να πείς κανιά κ’βέντα μπάκαι πιαστεί του πιδί απού κρικέλα κι έχ’ του κιφάλιτ’ ήσυχου απού δλειά.

Δε κάλιασι:

Δεν έτυχε, δεν ταίριαξε.

Δε κάλιασι να βρού τούν Μήτσου να τ’ πού να κανουνίς’ να φιέρ’ την κουμπίνα να θιρίσουμι τα στάρια.

Τούν νού’τ στούν κουρήτου τούν ιέχ’:

Ο νούς του είναι στο φαγητό. Κουρήτος είναι η ταΐστρα των ζώων, λαξευμένη σε κορμό δέντρου.

Μάζιψι τα πουδάρια’ς μπάκι κάν’ς κανιά δλειά, τούν νού’ς στούν κουρήτου τούν ιέχ’ς.

Δε καλοσκέρ’σα μια καταψιά:

Δεν δοκίμασα πρώτος μια μπουκιά φαί.

Ιγώ μαϊέρεψα κι δε καλοσκέρ’σα μια καταψιά φαί. Δεν άφ’καν τίπουτας τα λιμασμένα, σα να μη ματαξάειδαν φαί.

Τι σι καλοσκέρσ’αν ικεί απ’ πήγις;

Πώς σε καλοδέχτηκαν (τι σου πρόσφεραν) εκεί πού πήγες ;

Τι σι καλοσκέρ’σαν ικεί απ’ πήγις; σ’ όβγαλαν τίποτας κανά γκυκό,σ’ όδωσαν κανά ποτήρ’ νερό, ή σ’ άφκαν αδιέτς;

Νά’σι καλά σαν τα ψ’λά β’νά:

Ευχή για καλή υγεία, να είσαι καλά σαν τα ψηλά βουνά,  δηλαδή να είσαι καλά, όπως τα βουνά πού στέκουν όρθια στην θέση τους.

Αϊ πιδάκι’ την ιευκή’μ να’χς! Νά σι καλά σαν τα ψ’λά β’νά.

Πού σ’ είχα, στούν έργο;

Έργος, σημείο σε χωράφι που πρέπει κάποιος να σκάψει. Ειρωνική έκφραση για κάποιον πού καμώνεται ότι είναι κουρασμένος απο βαριά εργασία.

Τι μ’ καθέσι φαρδύς πλατύς; απού τι κουράσκις; πού σ’ είχα, στούν έργο; άϊ σήκου κι κάνι καμιά δλειά!

error: Content is protected !!