Κατηγορία: Κ

Κτσαρίδας:

Κουτσός.

Του φλάει του πόδι ‘τ γλέπ’ς; μ φαίνιτι είνι κτσαρίδας.

Κριτσανίθρα:

Ο χόνδρος πού βρίσκεται στο κρέας.

Άμα φας τού κρέας νάμ μιτά την κριτσανίθρα.

Δε κάλιασι:

Δεν έτυχε, δεν ταίριαξε.

Δε κάλιασι να βρού τούν Μήτσου να τ’ πού να κανουνίς’ να φιέρ’ την κουμπίνα να θιρίσουμι τα στάρια.

Κουρέτζιλα:

Κουρέλια.

Άι τράβα κι ντύς να πάμι στην ικκλησία, απ’ μού σι ακόμα μι τα κουρέτζιλα!

Κρούπ’:

Το πήλινο σκεύος, πιάτο.

Μάζιψι σι μιά μιριά τα κρούπια, να χουρέσ’νε κι τα κατσαρόλια.

Καφόμπρικα:

Το μπρίκι για τον καφέ, ή τα σκεύη για τον καφε μπρίκι φλυτζάνια.

Τά’πλυνες τα καφόμπρικα να φτιάξουμι μια στάλα καφιέ να πιούμι;

Κλάρα:

Μεγάλο κλαδί.

Αϊτι κιαρατά κι πιάσου την κλάρα! θα σι κάνου μαύρου στού ξύλου.

Κουρκάρ:

Τα κρεμμύδια που είναι για μεταφύτευση σε χωράφι, οι βολβοί.

Άι σάπ’σιε του κουρκάρ, να ιδούμι τι θα φτιέψουμι φέτο;

Κουρφουτό:

Ζιβάγκο.

Φόρα του κουρφουτό γιατί θα χιουνίσ’ είπαν απόψ’

error: Content is protected !!