Κατηγορία: Ε

Ειδίσματα:

Είδη.

Εχασι τού μάτι’μ απού κείνου του μαγαζί! είχι μέσα ενα σουρό ειδίσματα.

Εδώαϊάς:

Εδώ.

Εδώαϊάς να τα βάν’ς να μη πιάνε χώρο.

error: Content is protected !!