Κατηγορία: Γ

Γηροκόμ’:

Hλικιωμένος που χρειάζεται γηροκόμιση.

Αϊ τι μι πιέρασις ιμένα γηροκόμ’; μπάκαι τι μι πιέρασις ιμένα! του λέει ακόμα η περδικούλά’μ.

Γρούμπα:

Καμπούρα.

Τι γρούμπιασις ιέτ’ς ωρέ Παναή; ίσιασι την πλάτη’ς.

Γκ’σουμανάω:

Ασθμαίνω, βαριανασαίνω.

Τι γκ’σουμανάς ιτσά πιδάκι’μ τι έχ’ς;

Γιούρτ’

Χωράφι, αγρός, ολόγυρα απ το σπίτι.

Αϊ ζιέψε τούν γάιδαρου, κι άφκτον στού γιούρτ’ κατ’ απ’ την αγκουρτσιά.

Γυφτουλασιό:

Οι γύφτικη συμπεριφορά,συνήθεια.

Αϊ!  ξιέρ’ς τι γυφτουλασιό είν’ τούτος; ούλου λπτά μ’ ζητάει.

Γίγκαμε:

Γίναμε.

Πώς γίιγκαμι ιέτσ’; ειμείς απ’ ούχαμι ούλα τα καλά!

Γκιάξ’

Nα το νοιώσει, να το αισθανθεί.

Μ’ έγκιαξι τού κρύου, κλείσ’ τού παράθυρου.

Γκλαφνάει:

Γαυγίζει, γριλίζει.

Τι γκλαφνάει τού σκλί ιέτ’ς ούλ’ την ώρα; μπάκαι γίν’ κανάς σεισμός;

error: Content is protected !!