Κατηγορία: Α

Αντάμα:

Μαζί, απο κοινού, όλοι μαζί.

Στού δρόμου απ’ θα παϊαίνιτι, νά’στι αντάμα, μη χουρστήτι κι χαθήτι!

Αβέρτο:

Το ανοιχτό μέρος, απλωσιά.

Να ρίξουμι κι αυτόν τούν τοίχου ιδωαϊάς, για να είνι αβέρτο κι νά’χουμι χώρου πουλύ, να χουράν κι δυό κριβάτια.

Αμούμ’ το:


Άφαντο, εξαφανισμένο.

Πού πήγι του μενταγιόνε’μ! Αμούμ’το ιέγεινι; άν’ξι η γή’ς κι του κατάπ’χειε;

Αφουγκράσ’:

Άκου, δώσε προσοχή, τέντωσε τα αυτιά σου.

Ιδώ αφουγκράσ’! Κι κεi απ’ θα πάμι ιπίσκιψ’ μη κάν’ς σα λιμασμένου, κι τρώς σα να μην ματαϊέχ’ς ιδεί φαΐ στα μάτια’ς!

Ασέβαστος:

Ασεβής.

Ντίπ για ντίπ ασέβαστος, δε μ’χρωστάει καλή κουβέντα.

Αναμέλα:

Το κοίλο μέρος στο τύμπανο του αυτιού.

Τι ουρλιέσαι αρέ μιέσα στ αυτί’μ; βγάν’του σκασμό μ’ πήρις την αναμέλα!

 

Ανάρχ’τα:

Ρούχο στούς ώμους.

Θα βγάν’ ψιύχρα απόψ’ φόρα κάτ’ ανάρχ’τα μη σι γκιάξ.

Απογίνγκα:

Απέγεινα.

Μ’ φένιτι απογίνγκα μ’ αυτά τα χάπια απ’ μόδωκι ου γιατρός. Μόρχιτι ολουένα σβημάρα.

Απάνε’μ:

Πάνω μου.

Χύμ’ξι κατ’απάνε’μ σ’λέου του παλιόσκ’λου! Πως δεν μέ φαε.

Αγκαθόκουλους:

Αυτός που δεν έχει ησυχία, αυτός που δεν κάθεται σ’ ένα μέρος.

Αρέ τι αγκαθόκωλος ίσι σύ! κάτσι σι μια ησυχία ζαλάδα μου’ρθι!

error: Content is protected !!