Ψισ’νός:

Χθεσινοβραδινός.

Τι θα φάμι για βράδ’; ψισ’νό φαί θα φάμι, αφού δε τό’φαγαμι ιψές!

error: Content is protected !!