Χ’νόπωρος, χινόπωρος:

Φθινόπωρο.

Ηρθι χ’νόπωρος, φόρα κανά ζιστό ρούχου απάνι’ς, θα πουντιάεις.

Ωρέ, χειμώνας κι ο- χειμώνας κι ο χινόπωρος
χειμώνας κι ο χινόπωρος, μαζί τρώνε και πίν’ε.

Καλέσαν και την άνοιξη κι αυτή δε μπιγιρντάει.
Μην καμαρώνεις, άνοιξη, με τα πολλά λελούδια
θε να τα πάρει ο Θεριστής, θα τα μαράνει όλα.

Παραδοσιακό.

error: Content is protected !!