Χαμένου κρούπ’:

Υποτιμητικός χαρακτηρισμός για κάποιον.

Αι απ’θα μ’πείς ιμένα για αυτόν! Μπάκαι δε ξιέρου τι χαμιένου κρούπ’ είνι!

error: Content is protected !!