Τσατάλια:

Τα πόδια, η λέξη προέρχεται απ’ το μακρύ κομμάτι ξύλου με διακλαδώσεις, τσατάλα.

Μάζιψι τα τσατάλια’ς μ’απλώθκες στη ντιβανοκασιέλα λες κι ίσι μαναχό’ς!

error: Content is protected !!