Τρυποφράχτ’ς:

Το πουλί τρωγλοδύτης. Μεταφορικά χρησιμοποιείται για κάποιον που κρύβει αντικείμενα, ή για κάποιον που κλείνεται συνεχώς στο σπίτι του, και ποτέ δεν τον βλέπει κανείς.

-Πές κι σ’αφνούς να βγιούν σ’όξου να πιούμι κανά κρασί στη ταβέρνα,απόψ’.

-Αι απ’θα βγιούν αυτοίν απ’ του σπίτιτ’ς! Αυτοίν είνι τρυπουφράχτες ουλουένα μιέσα στού σπίτιτ’ς καθένται.

error: Content is protected !!