Τούν νού’τ στούν κουρήτου τούν ιέχ’:

Ο νούς του είναι στο φαγητό. Κουρήτος είναι η ταΐστρα των ζώων, λαξευμένη σε κορμό δέντρου.

Μάζιψι τα πουδάρια’ς μπάκι κάν’ς κανιά δλειά, τούν νού’ς στούν κουρήτου τούν ιέχ’ς.

error: Content is protected !!