Τι πεθύμ’σι η γκαστριά’ς:

Τι λαχτάρησε η όρεξή σου; έκφραση για την όρεξη, που προέρχεται απ’την διαρκή όρεξη της εγκύου για φαγητό.

Κουψίδια πεθύμσ’ι η γκαστριά’ς; ξικήνσ’σα να σ’φκιάξου.

error: Content is protected !!