Στραβουτσιάουλους:

Αυτός που έχει στραβό σαγόνι, στόμα.

Αυτόν τούν στραβουτσιάουλου πήρι για άντρατ’ς.

error: Content is protected !!