Σεβαστικός:

Ευσεβής.

Τα πιδιά αφνού είνι καλά κι σιβαστικά.

error: Content is protected !!