Ουρλιέμαι, ουρλιέμι:

Ουρλιάζω.

Μην ουρλιέσι αρέ μας ακούει ου κόσμους κι θα νουμίζ’ ουότ’ σι σφάζ’νε!

error: Content is protected !!