Ξιπάϊασα:


Ξεπάγιασα:

Κλεiσι α…ρέ του παραθύρ’! μας ξιπάϊασις ουλνούς!

error: Content is protected !!