Ντύς γλήγορα για νυφοδιάλεμα σι πάμι:

Έκφραση για κάποιον που αργεί να ετοιμαστεί, σαν να ετοιμάζεται για να διαλέξει νύφη.

Post navigation

error: Content is protected !!