Νταβάν’:

Το έντομο ντάβανος ή βοϊδόμυγα, αλλιώς οίστρος.

Γυρουφέρν’ ιένα νταβάν’, πρόσιχι τα πιδιά μη τα τσιουμπίς κι ρικάξ’νε απ’ τούν πόνου!

 

error: Content is protected !!