Να πιαστείς απ’ την κρικέλα:

Να βρείς μια σταθερή θέση εργασίας. Συνήθως στο δημόσιο και πάντα με διαμεσολάβηση (μέσον).

Κοίτα να πείς κανιά κ’βέντα μπάκαι πιαστεί του πιδί απού κρικέλα κι έχ’ του κιφάλιτ’ ήσυχου απού δλειά.

error: Content is protected !!