Νά’σι καλά σαν τα ψ’λά β’νά:

Ευχή για καλή υγεία, να είσαι καλά σαν τα ψηλά βουνά,  δηλαδή να είσαι καλά, όπως τα βουνά πού στέκουν όρθια στην θέση τους.

Αϊ πιδάκι’ την ιευκή’μ να’χς! Νά σι καλά σαν τα ψ’λά β’νά.

error: Content is protected !!