Μπαλίκας, μπάλιος, μπάλια, μπαλιούκας:

Τσοπανόσκυλο που έχει πάρει το όνομά του απ’ το  άσπρο τρίχωμα στο στήθος.

error: Content is protected !!