Μέγας:

Δυτικός άνεμος ο γνωστός Πουνέντες. Ο μέγας άνεμος στην περιοχή του νομού Φθιώτιδας φυσάει απ’ το Βελούχι.

Αυτός πιδάκι’μ είναι μέγας απ’ φσάει, δε γλέπ’ς απ’ μας αλαμάνιασι;

error: Content is protected !!