Λούρα:

Η βέργα, και αναλόγως τα συμφραζόμενα το μεγάλο λουρί.

Κάτσιτι καλά μη πάρου τη λούρα κι σας μιτρήσου τα παΐδια ιένα ιένα.

error: Content is protected !!