Λιανουπαίδ’:

Το αμούστακο παιδί, ο έφηβος.

Ω μπώ! τι λιανουπαίδ’ είσι Χρήστου σ’ αυτήν τη φουτουγραφία ιδουϊάς;

error: Content is protected !!