Λειτουργιά:

Το πρόσφορο. Η προσφορά άρτου για την θεία ευχαριστία.

Πάρι κι μια λειτουργιά, πως θα σκώεις του ύψουμα για τη γιουρτή τ’ αδερφούς’;

error: Content is protected !!