Λίβας:

Νοτιδυτικός άνεμος, ο γνωστός γαρμπής.

Φ’σάει λίβας σιήμιρα, θα καηούμι ζουντανοί.

error: Content is protected !!