Κατηβασιά:

Όταν υπερχιλίζει το ποτάμι απ’ τις βροχές, ή  ορμητικός χείμαρος λόγω βροχής.

Πρόσιχι ουόταν κατιβιαίν’ς σιακάτ’ ιέχ’ κατιβάσ’ του πουτάμ’, ατήρα μη σι πάρ’ παραμάζουμα.

 

error: Content is protected !!