Κτάβ’, κταβάκ’:

Κουτάβι.

Γιόμ’σι ου τόπους κ’τάβια, γιννάν οι σκύλες αβέρτα.

error: Content is protected !!