Κρούπ’:

Το πήλινο σκεύος, πιάτο.

Μάζιψι σι μιά μιριά τα κρούπια, να χουρέσ’νε κι τα κατσαρόλια.

error: Content is protected !!