Κριτσανίθρα:

Ο χόνδρος πού βρίσκεται στο κρέας.

Άμα φας τού κρέας νάμ μιτά την κριτσανίθρα.

error: Content is protected !!