Κουρφουτό:

Ζιβάγκο.

Φόρα του κουρφουτό γιατί θα χιουνίσ’ είπαν απόψ’

error: Content is protected !!