Κουρκάρ:

Τα κρεμμύδια που είναι για μεταφύτευση σε χωράφι, οι βολβοί.

Άι σάπ’σιε του κουρκάρ, να ιδούμι τι θα φτιέψουμι φέτο;

error: Content is protected !!