Κουντριέμαι, κουντράω:

Κεφαλιά, χτυπάω με ορμή το κεφάλι κάποιου με το κεφάλι μου. Όταν τα κριάρια κουτουλιούνται μεταξύ τους. Μεταφορικά για συνωστισμό ανθρώπων σε πολύ μικρό χώρο.

Είδις πως κουντριένται τα μ’κρά τα τραγάκια;

Μεταφορική έννοια για ανθρώπους.

Σα πουλοί δε μαζεύκαμι ιδώ! άϊ λίγου σια πιέρα γιατί κουντριέμαστε σα τα πράϊτα.

error: Content is protected !!