Κουτσιονάτους ή κοτσιανάτος:

Αυτός που είναι σε καλή φόρμα ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία.

Είδις ου παππούς! κουτσιανάτους! μπάκι τι του πιέρασις ισύ κάνε!

error: Content is protected !!