Θ’κόνετ’ς:

Δικό τους.

Αυτόνο του σπίτ’ απ’ λές είνι θ’κόνετ’ς, κληρουνουμιά τ’ πατέρατ’ς.

error: Content is protected !!