Δε καλοσκέρ’σα μια καταψιά:

Δεν δοκίμασα πρώτος μια μπουκιά φαί.

Ιγώ μαϊέρεψα κι δε καλοσκέρ’σα μια καταψιά φαί. Δεν άφ’καν τίπουτας τα λιμασμένα, σα να μη ματαξάειδαν φαί.

error: Content is protected !!