Δε κάλιασι:

Δεν έτυχε, δεν ταίριαξε.

Δε κάλιασι να βρού τούν Μήτσου να τ’ πού να κανουνίς’ να φιέρ’ την κουμπίνα να θιρίσουμι τα στάρια.

error: Content is protected !!