Γυφτοχαρά:

Οι εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Δε γλέπ’ς απ’κάνι σα γυφτουχαρές! Λες κι κίρδησαν τίπουτας πουλλά λιφτά.

error: Content is protected !!