Γνέμα:

Το νήμα.

Νάμ λίγου γνέμα μπάκαι σ’πλέξου κανιά καζάκα τώρα απ’ όρχιετι χνιώπορος.

error: Content is protected !!