Βουριάς.

Βοριάς, ή αλλιώς Τραμουντάνα. Στην Λαμία και στα γύρω χωριά, ο βοριάς έρχεται απο ανατολικά, αν ερχόταν απο βόρεια θα ερχόταν απ τα χωριά του Δομοκού. Οπότε έρχεται απ’ τον Μαλιακό κόλπο γιατί χτυπάει στην περιοχή της Γλύφας απέναντι απ’ την βόρεια Έυβοια.

Μας ανεμουτούρλιαξι αυτός ου βουριάς απ’ φ’σάει.

error: Content is protected !!