Βάλε’τ’ς, βάλ’τ’ς:

Βάλε της.

Βάλε’τ’ς αρέ κι απ’ αυτόνο του κρασί απ ούναι θ’κόμας.

error: Content is protected !!