Αφουγκράσ’:

Άκου, δώσε προσοχή, τέντωσε τα αυτιά σου.

Ιδώ αφουγκράσ’! Κι κεi απ’ θα πάμι ιπίσκιψ’ μη κάν’ς σα λιμασμένου, κι τρώς σα να μην ματαϊέχ’ς ιδεί φαΐ στα μάτια’ς!

error: Content is protected !!