Αστρίτ’ς τα μάτια’τ:

Χαρακτηρισμός για κάποιον πού είναι έξυπνος, και είναι σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση όπως ο αστρίτης για το θήραμά του, (είδος οχιάς).

Κι ικεί απ’θα παϊαίν’ς, ατήρα μη σι γιλάσν’ε! Αστρίτ’ς τα μάτια’ς!

error: Content is protected !!