Απογίνγκα:

Απέγεινα.

Μ’ φένιτι απογίνγκα μ’ αυτά τα χάπια απ’ μόδωκι ου γιατρός. Μόρχιτι ολουένα σβημάρα.

error: Content is protected !!