Αντάμα:

Μαζί, απο κοινού, όλοι μαζί.

Στού δρόμου απ’ θα παϊαίνιτι, νά’στι αντάμα, μη χουρστήτι κι χαθήτι!

error: Content is protected !!