Αναμέλα:

Το κοίλο μέρος στο τύμπανο του αυτιού.

Τι ουρλιέσαι αρέ μιέσα στ αυτί’μ; βγάν’του σκασμό μ’ πήρις την αναμέλα!

 

error: Content is protected !!