Ανάρχ’τα:

Ρούχο στούς ώμους.

Θα βγάν’ ψιύχρα απόψ’ φόρα κάτ’ ανάρχ’τα μη σι γκιάξ.

error: Content is protected !!